Good Vibes Academy

Met Good Vibes Academy creëren ik samen met andere experten een omgeving die stimulerend is voor groei en transformatie. Jouw groeiproces en de positieve impact daarvan op jouw leven en gezin, is het resultaat waar we naar werken.

Ik werk voornamelijk rond de vier bouwstenen voor een warme thuis, omdat deze fundamenteel zijn om op een liefdevolle manier met elkaar te kunnen samen leven: persoonlijke ontwikkeling, relationele ontwikkeling, relatie ouder-kind, samenleven als groep.

Keep growing.

Wij zorgen ervoor dat jij kan blijven groeien! Iedereen die start aan Good Vibes Academy heeft de mogelijkheid om na het volgen na een transformatietraject, verder begeleidt te worden. Je kan er voor kiezen om MEMBER te worden of door te stoten naar een volgend level.

Level 1: Healing – innerlijke kracht – levensopdracht. Voor velen is dit de eerste stap naar persoonlijke ontwikkeling OF het sleutelmoment om verschillende workshops/trainingen te laten samen komen tot één mooi geheel. Kom in jouw kracht, neem leiding nemen over jouw leven, leer hoe jij bewuste keuzes kan maken en geef richting aan de toekomst. Vaak is het noodzakelijk om eerst nog healingswerk te verrichting alvorens er met een heldere blik naar de individuele ontwikkelingsweg gekeken kan worden. Je krijgt helderheid, inzichten en een vernieuwde blik op jouw leven. Velen ontdekken terug hun innerlijke stem en vinden de moed om deze te volgen.

Level 2: Van creatie naar manifestatie. Nadat jij leiding hebt genomen over jouw leven, gaan we next level. Het is tijd om jouw leven te gaan creëren vanuit jouw centrum. Je hoeft het niet alleen te doen, er staat een heel team klaar ter ondersteuning. Je leert samenwerken met het universum en ontvangen in overvloed. Wil jij ervaren hoe je in jouw centrum kan zijn en kan manifesteren waar jouw hart naar verlangt? Die droomjob waarbij jouw kwaliteiten kan inzetten om een bijdrage te leveren aan de wereld. Die partnerrelatie waarnaar jij verlangt, gelijkwaardig en met een diepe verbinding. De kinderwens die tot hiertoe nog niet vervult is of op zich laat wachten. Een hoger inkomen en een leven in overvloed? Dan is dit wat jij nodig hebt!

Level 3: De alchemie van een groep. Ervaar de éénheid in jezelf en leer energetisch werken om jouw gezin – familie – maatschappij – wereld te transformeren naar één geheel dat harmonieus samen leeft. Voor iedereen die de sfeer in huis wil verbeteren of professioneel met groepen werkt.

Ontdek ons volledig team.

Als jij graag leiding wil nemen over jou leven, is het noodzakelijk dat we werken met het bewuste en het onderbewuste. Deze twee werken samen, maar de impact van het onderbewuste is groter. In deze video legt Dr. Bruce Lipton dit heel duidelijk uit. Ik raad je om deze video te bekijken, waardoor jij zal begrijpen dat het belangrijk is om je brein te herprogrammeren.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close